Datrysiad Rhwydwaith Campws

Datrysiad Rhwydwaith Campws

 • Datrysiad Rhwydwaith Trafnidiaeth DCN

  Cefndir Mae System AFC yn golygu System Casglu Prisiau Awtomatig, mae'n system rhwydwaith awtomatig o werthu tocynnau, codi tâl, gwirio ac ystadegau ar gyfer cludo rheilffyrdd. Mae'r system yn seiliedig ar gyfrifiadur, Cyfathrebu, rhwydwaith, a rheolaeth awtomatig. Gellir rhannu system AFC ...
  Darllen mwy
 • Datrysiad Rhwydwaith Manwerthu DCN

  Trosolwg Cefndir Mae siopwr heddiw yn gofyn llawer - a bydd yn symud ei deyrngarwch i frandiau eraill pan na chyflawnir y disgwyliadau. Mae dulliau siopa esblygol yn gorfodi manwerthwyr i werthuso eu profiadau yn y siop nid yn unig i ddenu cwsmeriaid newydd, ond i ddod o hyd i ffyrdd newydd o gadw cwsmeriaid presennol ...
  Darllen mwy
 • Datrysiad Rhwydwaith Gwesty DCN

  Cefndir y Diwydiant Rhwydwaith Gwestai Mae'r terfynellau craff yn dod yn offer angenrheidiol ar gyfer ein bywyd bob dydd. Pan fyddwch ar drip, efallai y bydd eu hangen arnoch i wneud y gwaith swyddfa o bell, i gymryd rhan mewn cyfarfod anghysbell, i archebu tocyn trên neu awyren, i dderbyn ac anfon e-bost, ac ati. Felly ...
  Darllen mwy
 • Datrysiad Rhwydwaith Gofal Iechyd DCN

  Gwybodaeth Gefndir Ar gyfer y cyfleuster gofal iechyd, mae'r ysbyty bob amser yn darparu amrywiaeth o wasanaethau meddygol i'r claf, fel gofal brys, llawfeddygaeth, obstetreg a gwasanaethau genedigaeth. Er mwyn darparu'r gofal iechyd gorau, gan ddefnyddio diagnostig blaengar a dibynadwy ...
  Darllen mwy
 • Datrysiad Rhwydwaith Campws Intellligent DCN

   Gwybodaeth Gefndir Mae datblygiad cyflym y Rhyngrwyd, yn enwedig rhithwiroli, cwmwl, y dechnoleg hon yn sbarduno trawsnewidiad mewn diwydiannau addysg. Cloud yw'r symbol mwyaf ym meysydd addysg sylfaenol ac addysg uwch. Mae mynediad hawdd at adnoddau addysg yn brif ...
  Darllen mwy

Gadewch Eich Neges

Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni